Církev adventistů sedmého dne

sbor Uherský Brod

Program Klubu zdraví

Jedná se o organizovaná setkávání zájemců o zdravý životní styl, která jsou zaměřená na:

 • předávání informací z oblasti zdravého životního stylu
 • motivování účastníků ke změně špatných návyků životního stylu jako příčinných faktorů mnohých civilizačních chorob
 • osvojování si zdravých návyků

Klademe důraz na pojetí zdraví člověka v jeho

 • komplexnosti (oblast tělesná, duševní, sociální, duchovní)
 • a vyváženosti (harmonický podíl jednotlivých oblastí).
Naše vize

Na základě křesťanského zájmu o lidi se snažíme vytvořit harmonické společenství, které se vzájemně motivuje, prožívá a praktikuje principy zdravého životního stylu ve všech jeho oblastech.

Naše poslání

Oslovit širokou veřejnost všech věkových kategorií a předávat zájemcům získané poznání, pomáhat jim při osvojení si a praktikování principů zdravého životního stylu a motivovat je ke službě jiným lidem.

Jak vznikly Kluby zdraví a s kým spolupracujeme

V České republice byly Kluby zdraví (od r. 1997) zakládány nezávislou občanskou iniciativou za podpory Country Life, s. r. o. ve spolupráci s Církví adventistů sedmého dne. Od roku 2003 jsou oficiálně zastřešeny občanským sdružením Život a zdraví, nyní zapsaným spolkem.

Kluby zdraví fungují buď jako samostatné pobočky občanského sdružení, anebo jsou zřízeny přímo centrálou. Lektory jsou obvykle zdravotníci, další aktivisté s požadovanou odbornou specializací, poradci životního stylu s akreditací a také i zaškolení laici. Prvním kritériem získání lektorského průkazu je ztotožnění se s programem NEWSTART (který je nosným programem KZ) v teorii i v praxi.

Lektoři jsou systematicky školeni v různých oblastech, jako například "léčebná výživa", "příprava zdravých pokrmů", "psychologie závislosti" apod.

Vzdělávání lektorů

Školicí systém lektorů je několikafázový. Odbornou garanci nad lektorskou organizací převzala významná americká univerzita Loma Linda University. Jejich odborníci periodicky školí lektory Klubů zdraví. V minulosti to byli prof. Scharffenberg MD., PhD. (hlavní školitel lékařů v oblasti osvěty a výchovy); prof. B. Connell, PhD.,RD,FADA (vedoucí katedry výživy a dietologie); prof. K. I. Burke, PhD.,RD, (zástupce Školy spojených zdravotních profesí) aj. Kurzy jsou ukončeny výstupními testy a získáním certifikátu. Vzdělávání poskytují také jiní zahraniční nebo domácí odborníci.

Praktickou platformou výuky je Institut životního stylu, který poskytuje lektorům možnost absolvovat různé rekvalifikační kurzy.

Spolupracujeme také se společností ZDRAVOTÍ MISIE, spolkem Prameny zdraví, Pacific Health Education Center (PHEC), Weimar Institute a řadou dalších institucí. Lektoři se příležitostně zúčastňují také odborných seminářů konaných různými vzdělávacími institucemi.

Co je to „program NEWSTART®“?

NEWSTART® je celosvětový ozdravně preventivní program s více než stoletou tradicí. Vlivu jednotlivých faktorů tohoto programu úspěšně využívají ozdravná centra a sanatoria přírodní léčby po celém světě. Jejich vhodné využití přináší lidem úlevu a skutečný "nový začátek". Jedná se o působení osmi jednoduchých faktorů na zdraví a kondici člověka:

N nutrition výživa, strava
E exercise cvičení
W water voda
     
S sunshine sluneční světlo
T temperance střídmost
A air vzduch
R rest klid, odpočinek
T trust in divine power důvěra v Boží moc

Účastníkům KZ jsou tyto principy doporučovány pro zlepšení a optimalizaci jejich osobního životního stylu. Výsledky jsou patrné nejen na kontrolně naměřených hodnotách hmotnosti, krevního tlaku, cholesterolu či tělesného tuku, ale také na jejich vnitřním pocitu pohody, uspokojení a vitality.

Jak probíhá setkání Klubu zdraví?
 • Program zahrnuje v různých obměnách část společenskou jako je zpěv oblíbených písní, kulturní vložka apod.
 • Důležitá je část teoretická (přednáška, seminář aj.) a nějaká podoba praktické části (kurz zdravého vaření, cvičení, praktické ukázky, skupinová práce apod.).
 • Setkání může mít také motivačně-podpůrnou část, která je věnována vzájemnému vyprávění zkušeností na dané téma formou besedy nebo diskuse.
 • Podle možností může být zajištěno i občerstvení (ochutnávka nebo alespoň podávání bylinkového čaje).
 • Někdy bývá setkání spojeno s kontrolním měřením základních antropometrických hodnot nebo prodejem literatury se zdravotní tematikou či doplňků stravy.
 • Sportovní a kulturní aktivity bývají příjemným zpestřením klubové činnosti.
Jak se mohu se zúčastnit setkání Klubu zdraví?

Je to snadné. Prostě přijďte na některé setkání. Jste srdečně vítáni. Můžete se dokonce stát pravidelným návštěvníkem, a co víc – časem také spolupracovníkem.

Rozhodněte se "pro zdraví"

Zdravý životní styl neřeší všechny problémy člověka. Může však pomoci vyřešit ten Váš problém – pokud chcete předejít nemocem nebo si zlepšit prognózu vašeho zdraví. Získané poznatky se nemají stát návodem, jak si "hrát na lékaře", ale mají vést návštěvníky KZ k uvědomění si vlastní zodpovědnosti za své zdraví.

Mnoho našich nemocí je způsobeno nezdravými návyky životního stylu, špatnými nebo nedostatečnými informacemi. Jejich odstraněním a návratem ke zdravotně prospěšným principům a podmínkám může být i Váš život radostným svědectvím jejich blahodárného vlivu. Mnozí lidé se "pro zdraví" rozhodují až ve chvíli, kdy slyší houkání své vlastní záchranky. Naším velkým přáním je, abyste patřili mezi ty, kteří toto rozhodnutí udělají mnohem dřív.