Církev adventistů sedmého dne

sbor Uherský Brod

Ze života církve

 • Dbej na usměrňování!30.09.2021
  Hle, poslouchat je lepší než obětní hod, pozorně rozvažovat je víc než tuk beranů. 1. Samuelova 15‚22 Proč má tolik lid&iacu...
 • Nebe v nás29.09.2021
  Pojďte, požehnaní mého Otce, ujměte se království, které je vám připraveno od založení světa. Matouš 25‚34 T...
 • Buďte jako Ježíš!28.09.2021
  Z vašich úst ať nevyjde ani jedno špatné slovo, ale vždy jen dobré, které by pomohlo, kde je třeba, a tak posluchačům přineslo m...
 • Pozor na rozhodnutí!27.09.2021
  Chvála buď Bohu, který nám dává vítězství skrze našeho Pána Ježíše Krista!     &nbs...
 • Píseň v srdci26.09.2021
  Svěř Hospodinu své počínání a tvé plány budou zajištěny. Přísloví 16‚3 Bůh je potěšen z v...
 • Dokonalé načasování25.09.2021
  Má-li kdo z vás nedostatek moudrosti, ať prosí Boha, který dává všem bez výhrad a bez výčitek, a bude mu dána. List Jaku...
 • Věčná naděje24.09.2021
  Co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho milují.       &n...

Novinky mailem